.03
Byggesak:
Byggesak er for oss arkitekter, et sett av utviklingsfaser med ansvarsfulle, interessante, spennende, morsomme og ofte utfordrende aktiviteter. Vi er godkjent for ansvarsrett. Ansvarlig søker i byggesaker. Ansvarlig for arkitekturprosjektering av byggverk.Ansvarlig kontrollerende av arkitekturprosjektering. Ansvarlig for brann, lyd og bygningsfysisk prosjektering og kontroll.

.04
Planarbeid:
Regulerings- og bebyggelsesplaner. Totalkonsepter.

.05
Sol og skyggeanalyse:
Eksakte sol/skyggestudier med avansert programvare.

.06
3D-visualisering:
Fotorealistisk fremstilling av byggverk, interiør, terrengmodeller, mm. Video for illustrasjon av design

.07
DAK / Plottetjenester:
Teknisk tegning på DAK. Plotting av tegninger i alle format, i farger og sort/hvitt. Komplett dokumentasjon av byggverk for alle typer kunder. Alle typer tegninger.

.08
NS 3420: Tekniske beskrivelser i byggeprosjekter.